Tilbage til arbejdet efter ferien

De fleste af os kender følelsen af, hvordan de første par uger på arbejdet efter en god, lang sommerferie kan være hårde og demotiverende. Positiv tænkning og små konkrete øvelser kan få arbejdsglæden og trivslen til at komme igen. Det handler denne uges klumme om.

Artikel i Villabyerne 11. september 2022

Tilbage til arbejdet efter ferien

De fleste af os kender følelsen af, hvordan de første par uger på arbejdet efter en god, lang sommerferie kan være hårde og demotiverende. Positiv tænkning og små konkrete øvelser kan få arbejdsglæden og trivslen til at komme igen. Det handler denne uges klumme om.

Artikel i Villabyerne 11. september 2022

Det er ikke længe siden, du har forladt Mallorcas dejlige strande og den smukke natur med bjerge og duftende fyrretræer. Egentlig er du fuld af gode oplevelser, og energidepoterne er fyldt op igen. Alligevel er det som om, at du bliver drænet for energi, når du tænker på arbejde, og du orker ikke tænde computeren op eller trække i arbejdstøjet igen.

Her kan positiv psykologi hjælpe. Den amerikanske psykolog Martin Seligman har forsket i, hvad der giver arbejdsglæde og trivsel i hverdagen. Han har udviklet trivselsteorien PERMA, der i dag er en af de mest anvendte teorier inden for positiv psykologi.

Teorien fokuserer på fem elementer; positive emotioner, engagement, relationer, mening og det at præstere. De seneste års forskning har dokumenteret, at de fem elementer hjælper folk med at få større arbejdsglæde og trivsel på jobbet, bedre relationer, opleve meningsfuldhed i arbejdet og opnå større performance.

Man kan selv gå i gang med teorien, da selv små øvelser og fokus på 1-2 af elementerne ret hurtigt kan give mere arbejdsglæde, og motivationen kan komme igen. Du kan fokusere på de elementer, som du tror vil give mest udbytte for dig, eller man kan vælge at springe ud i hele teorien og få hjælp hertil af en coach eller psykolog.

Positive emotioner

Et af de lette elementer selv at gribe fat i er positive emotioner. Det gælder om at få så mange positive emotioner – eller følelser – ind i arbejdsdagen som muligt. For positive emotioner avler flere positive emotioner, samtidig med at vi tænker mere kreativt og løsningsorienteret, når vi har et positivt mindset.

Man kan fremkalde positive emotioner bevidst på flere måder. Du kan f.eks. have fokus på særlige ting, der gør dig glad på arbejdet. Lav en liste over de 10 ting på arbejdet, der gør dig glad. F.eks. at sige godmorgen til dine kollegaer, få en sludder ved kaffemaskinen, gøre noget godt for en kollega, spise frokost i parken, gå en tur i en pause, stille blomster på skrivebordet eller aftale fyraftensøl med et par kollegaer. Kig på listen løbende.

Du kan også huske dig selv på de positive ting, der rent faktisk ér sket i løbet af arbejdsdagen, og så – inden du forlader arbejdspladsen – skrive tre ting ned, der gjorde dig glad i løbet af dagen.

Du kan også – som stoikerne i det gamle Grækenland – vælge kun at fokusere på de ting og forhold, som du kan gøre noget ved, og lade de forhold, som du ikke kan ændre eller kontrollere, ligge. På den måde bruger du ikke energi på at bekymre dig om en masse ting, du alligevel ikke kan ændre. Dette kan være lidt sværere at praktisere, men kan give meget rent trivselsmæssigt.

Engagement

Engagement er et andet element, som fremmer trivsel og velvære på jobbet. Man er engageret, når man er i flow, dvs. når man er helt opslugt af en opgave og glemmer tid og sted. Flow-tilstanden opstår typisk, når man har den rette balance mellem kompetencer og udfordringer.

Tænk over, hvornår du på arbejdet normalt oplever at være i flow. Er det, når du får lov at fordybe dig i flere timer, når du er facilitator eller koordinerer, løser administrative opgaver, eller er det særlige fagområder, du tænder på? Sørg for at få mange af disse opgaver.

Man kommer let i flow, når man bruger sine såkaldte styrker, dvs. vores iboende værdier og egenskaber, som man er god til. Det kan f.eks. være kreativitet, social intelligens, gejst eller nysgerrighed. Du kan lave en selvtest på www.viasurvey.org og derefter arbejde bevidst med at få dine styrker ind i det daglige arbejde.

Gør noget ved det

Man behøver selvfølgelig ikke at være en jubeloptimist eller evigglad hver dag på arbejdet, da alle kan have en dårlig dag, og sygdom og stress skal naturligvis tages alvorligt. Men det er vigtigt, at vi generelt oplever arbejdsglæde og trivsel på jobbet, og er det ikke tilfældet, så bør du gøre noget ved det.

Arbejdet er så stor en del af vores liv, at det er med til at påvirke, om dit liv opleves som meningsfuldt, og om du generelt trives.

Kilder: Du kan læse mere om PERMA og de øvrige elementer relationer, mening og det at præstere i Martin Seligmans bog ’At lykkes’ (2020), ’Til kamp mod kedsomheden’ (2018) af Louise Tidmand m.fl., og i ’Mening i arbejdslivet’ af Ib Ravn (2008).