Vil du være en autentisk leder?

Ønsker du at skifte retning i karrieren?

Eller vil du gerne være rigtig glad for dit job?


Jeg tilbyder coaching inden for ledelse, karriere, teams og work-life-balance.

Vil du være en autentisk leder?
Ønsker du at skifte retning i karrieren?
Eller er du ikke rigtig tilfreds eller glad for jobbet?

Jeg tilbyder coachingforløb inden for ledelse, karriere, teams og work-life-balance.

Ærlighed og autenticitet

Vejen til god ledelse og et liv i balance bygger på ærlighed og autentisitet: At være ærlig over for dig selv, dine medarbejdere, din familie og dine relationer.

Kun ved at være ærlig, kan du finde frem til dine sande værdier, og du kan skabe de resultater og det liv, du drømmer om. Så du kan lede - og leve - indefra og ud med afsæt i dig selv.

Min mission er at hjælpe dig med at finde vej til et godt og meningsfuldt arbejdsliv.

Coachingforløb

Ledercoaching

Vil du gerne være en mere autentisk leder, men kender ikke dine styrker og værdier?

Havner du i samme mønstre og konflikter, men mangler værktøjer til at løse dem?

Er du ny leder og har brug for sparring og viden inden for særlige ledelsesområder?

Karrierecoaching

Vil du anvende dine styrker bedre til at skabe resultater og trivsel i dit arbejde?

Vil du gerne skifte kurs i karrieren, men har svært ved at overskue det?

Har du nogle drømme, du gerne vil indfri?

Team- og medarbejder-coaching

Er der konflikter i teamet, som I har svært ved at løse?

Vil I gerne være et high-performanceteam, men ved ikke, hvor I skal sætte ind?

Er du medarbejder og har brug for 1:1 coaching?

Work-life-balance

Er der ubalance i dit liv, men du kender ikke dine værdier og mangler et kompas?

Har du svært ved at fokusere på det rigtige og nå dine mål?

Vil du gerne have mere glæde og positiv energi i hverdagen, men ved ikke hvordan?

Min egen vej

Jeg har selv gået vejen fra at være leder til at blive en autentisk leder i mit eget liv. Det har været en personlig og indre udviklingsrejse, som jeg stadig er på.

Min rejse startede som ung jurist i det offentlige og gik over rådgivervejen i erhvervslivet og til leder i staten.

Den røde tråd for mig har altid været at mærke efter og handle på arbejdsglæden. Det har givet mig energi til at motivere til forandringer og skabe positivt mindset hos dem, jeg arbejder sammen med.

På et tidspunkt mistede jeg gejsten og arbejdsglæden og stoppede op og så indad. Min læring var, at succes i arbejdslivet ikke handler om at stræbe efter mål, som ikke kommer fra ens hjerte eller at passe ind i andres skabelon.

Det handler om at være ærlig over for sig selv og kende sig selv, så vi kan navigere i, hvad vi selv gerne vil - frem for hvad andre forventer af os.

Den rette vej

Når du har fundet den rette vej for dig - enten i dit lederskab eller i din karriere - vil du opleve et liv i større balance. Det giver ro at kende sine værdier. Du vil opleve færre konflikter og mindre tvivl, da du lettere kan træffe beslutninger og navigere i verden.

Der er ingen opskrift på, hvad der er den rette vej for dig som leder eller som menneske. Det er individuelt, hvad vi hver især lægger vægt på, tillægger værdi og finder glæde i.

I min coaching hjælper jeg dig med at finde ind til kernen i den, du er, og jeg bruger de værktøjer, som er bedst for netop for dig. Undervejs bliver du klogere på dig selv og ser tingene med nye øjne, så du kan få større arbejdsglæde, trivsel og overskud i dit liv.