Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Coaching er en fremadrettet og målrettet proces, som primært beskæftiger sig med nutid og fremtid. Hvor er du nu, hvor vil du gerne hen, og hvilke overbevisninger holder dig tilbage, hvad frygter du?

Coaching udfordrer vores gamle overbevisninger og leder efter svarene i os selv.

I coaching bruges særlige spørgeteknikker og værktøjer, der gør, at du bliver udfordret og støttet, hvor det er nødvendigt.

Coachen hjælper dig til at se tingene i et nyt perspektiv, så du får flere handlemuligheder. Coaching kan derfor, på en anden måde end almindelig samtale, hjælpe dig til at få overblik, få indsigt, blive motiveret, skabe udvikling og få lagt en plan, så du kan nå dine mål eller realisere dine drømme.

Coachingforløb hos mig

Et coachingforløb hos mig starter altid med en indledende samtale, hvor vi finder ud af, hvad du har behov for coaching til, og hvilket forløb der vil være egnet til dig.

Jeg vil herefter guide og støtte dig gennem hele forløbet, og jeg vil have fokus på, hvad du har brug for af værktøjer for at nå dit mål.

Som coach bruger jeg metoder som aktiv lytning, effektfuld kommunikation, kognitiv empati, motivationsteori og mønsterbrud. Læs mere om mine metoder og baggrund her.

På første session får vi fastlagt dit mål og delmål med forløbet, og du planlægger dit først skridt mod målet. Du får øvelser på og mellem sessionerne, og vi bruger værktøjer efter behov. Du forventes at arbejde med øvelserne mellem sessionerne, og vi reflekterer sammen over øvelserne, når vi mødes igen.

Indsigter fra samtalerne og de konkrete værktøjer, som vi inddrager i coachingen, kan du bruge efterfølgende.