Du kan selv gøre noget for at få mere arbejdsglæde

Dit forhold til dine kollegaer og din oplevelse af mening på arbejdet har afgørende betydning for din arbejdsglæde og hvordan du trives på arbejdspladsen. Begreber om samhørighed og mening er imidlertid komplekse begreber, som for mange kan være svære at omsætte til sit eget arbejdsliv. I denne uges klumme ser jeg på, hvordan du med nogle konkrete øvelser kan hjælpe dig selv til bedre trivsel på arbejdet

Artikel i Villabyerne d. 22. oktober 2022

Du kan selv gøre noget for at få mere arbejdsglæde

Dit forhold til dine kollegaer og din oplevelse af mening på arbejdet har afgørende betydning for din arbejdsglæde og hvordan du trives på arbejdspladsen. Begreber om samhørighed og mening er imidlertid komplekse begreber, som for mange kan være svære at omsætte til sit eget arbejdsliv. I denne uges klumme ser jeg på, hvordan du med nogle konkrete øvelser kan hjælpe dig selv til bedre trivsel på arbejdet

Artikel i Villabyerne d. 22. oktober 2022

Denne uges klumme tager tråden op, hvor jeg slap for godt en måned siden (Villabyerne 7. september, red.). Der skrev jeg om at vende tilbage til arbejdet efter ferien og få arbejdsglæden igen med positiv tænkning. Jeg forklarede her, hvordan PERMA-teorien, som tager udgangspunkt i positiv psykologi, kan hjælpe. Teorien er udviklet af den amerikanske psykolog Martin Seligman, som har forsket i, hvad der giver arbejdsglæde og trivsel i hverdagen.

PERMA-teorien fokuserer på fem elementer; positive emotioner, engagement, relationer, mening og det at præstere, og sidste gang skrev jeg om positive emotioner og engagement. Denne gang vil jeg skrive om de sidste tre elementer og hvordan, du selv kan bruge teorien til at få mere arbejdsglæde.
Forskning viser, at de fem elementer kan hjælpe folk med at få større arbejdsglæde og trivsel på jobbet, bedre relationer, opleve meningsfuldhed i arbejdet og opnå større performance.

Relationer

Relationer er livsvigtige. Tætte relationer og fællesskaber er afgørende for, om vi trives og har det godt. Det gælder også på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at du har mindst én nær kollega, som du kan snakke med, er tryg ved og kan betro dig til, hvis du har behov for det.

Sørg for at dyrke dine arbejdsvenskaber og prioriter at være sammen med dine gode kollegaer – både i løbet af arbejdsdagen, men også uden for arbejdstiden, f.eks. til fælles arbejdsarrangementer eller aktiviteter, du selv arrangerer. Husk også at spise frokost sammen hver dag med en eller flere, du har det godt med.

Du kan også styrke dine relationer på arbejdspladsen ved at være den, der bevidst spreder glæde og smitter med din positive energi, f.eks. ved at fortælle om en sjov oplevelse, du lige har haft, opfordre til fælles formiddagskaffe nogle stykker sammen, eller generelt smile til folk, sige godmorgen og farvel og komme med små hyggelige kommentarer i løbet af dagen. Det virker faktisk!

Mening

Mening i arbejdslivet er et andet element, som fremmer trivsel og velvære på jobbet. Det er et lidt mere komplekst begreb, og der er mange forskningsmæssige bud på, hvordan det skal forstås.

Et af buddene er Samblomstrings-teorien, som går ud på, at man oplever mening med arbejdslivet, hvis man:
1) bruger sine styrker og
2) bidrager med sin egen indsats
3) i et arbejdsfællesskab, hvor man sammen
4) skaber værdi for andre.

Mening er samtidig subjektivt, dvs. det er den enkeltes egen oplevelse, der afgør, om et arbejde er meningsfuldt eller ej. Det kan være svært selv at finde ud af, om man f.eks. opfylder de nævnte kriterier og hvordan man generelt får mere mening ind i sit arbejdsliv, men du kan starte med din mavefornemmelse.

Opleves dit arbejde som meningsfuldt? Eller var det meningsfuldt engang, men er det ikke rigtig mere, og hvorfor er det mon ikke det? Du kan også spørge dig selv, om du oplever at gøre en reel forskel for andre med dine arbejdsopgaver? Og om du bruger dine styrker (når du bruger dine topstyrker, har du det ”som en fisk i vandet”) hver dag på arbejdet?

Hvis du savner mening med arbejdet, kan det være en god idé at få sparring med din leder eller en coach eller psykolog herom.

Præstationer

Det er vigtigt at mærke, at man kan mestre sine opgaver, og at man får nogle succesoplevelser på arbejdet. På den måde opbygger man en generel tillid til, at man kan løse de opgaver, man bliver stillet overfor.

Det er imidlertid også vigtigt, at de opgaver, man løser, ikke er alt for lette, for så begynder vi at kede os. Derfor er det afgørende for os, at vi på arbejdet har opgaver, hvor vores kompetencer anvendes, samtidig med at vi bliver tilpas udfordrede.

Her kan du selv – eller sammen med din leder – være med til at sætte nogle konkrete mål for dit arbejde, som er udfordrende, men samtidig realistiske, så du får nogle succesoplevelser. Du må gerne komme lidt ud af din komfortzone, så du bagefter kan føle dig ekstra stolt.

Start med at stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til? Hvad brænder jeg for at lave, som jeg ikke har turdet gå i gang med? Hvad kan være første step hen imod de nye opgaver? Og det næste step? Lav gerne en plan for, hvordan du vil nå dine mål, hvornår, og hvem der kan hjælpe dig derhen. Følg op på planen løbende, juster hvis nødvendigt, og husk at fejre dine sejre.

Kilder: Du kan læse mere om PERMA og de øvrige elementer relationer, mening og det at præstere i Martin Seligmans bog ’At lykkes’ (2020), ’Til kamp mod kedsomheden’ (2018) af Louise Tidmand m.fl., og i ’Mening i arbejdslivet’ af Ib Ravn (2008).