Brug dine værdier som gps i dit liv

Er du et sted i livet, hvor det burde føles godt og rigtigt, men alligevel er du ikke helt tilfreds? Har du generelt svært ved at træffe beslutninger? Eller træffer du beslutninger, som bagefter ikke føles rigtige? Så har du måske brug for at kende dine værdier. Vores værdier kan nemlig guide os på rette vej til et liv i balance med os selv og et liv, hvor det er lettere at træffe de rigtige beslutninger

Artikel i Villabyerne 26. november 2022

Brug dine værdier som gps i dit liv

Er du et sted i livet, hvor det burde føles godt og rigtigt, men alligevel er du ikke helt tilfreds? Har du generelt svært ved at træffe beslutninger? Eller træffer du beslutninger, som bagefter ikke føles rigtige? Så har du måske brug for at kende dine værdier. Vores værdier kan nemlig guide os på rette vej til et liv i balance med os selv og et liv, hvor det er lettere at træffe de rigtige beslutninger

Artikel i Villabyerne d. 26. november 2022

Vores værdier – også kaldet livsværdier eller kerneværdier – er det, der grundlæggende er betydningsfuldt for os i vores liv. Det kan være vigtigt at kende sine værdier for at kunne leve sit liv fuldt ud og finde mening med det, man laver. Når man er bevidst om sine værdier, kan de fungere som ledestjerner, og de kan hjælpe en med at træffe beslutninger om, hvad man vil bruge sin tid på, og hvem man vil være sammen med.

Handler man i overensstemmelse med sine værdier, vil man som regel også få mere energi og blive mere motiveret i sine handlinger. Omvendt kan det ikke at kende sine værdier føre til, at vi bruger vores energi og tid på de forkerte ting, og vi kan ende i mistrivsel eller oplevelsen af stress, da der ikke er balance mellem det indre og ydre.

Hvad er værdier?

Værdier defineres typisk som personlige ønsker eller mål på et følelsesmæssigt niveau. Eksempler på værdier er samhørighed, nærvær, succes, omsorg, humor, tryghed, anerkendelse, udvikling, forandring, mod, hjælpsomhed, positiv, nysgerrig, autentisk og kreativ. Listen over værdier er næsten uendelig, og det handler om at finde lige netop de værdier, som man ønsker at føle mest i sit liv.

Dine sande værdier

Mange mennesker tror, at de kender deres egne værdier. Men de færreste har lavet en egentlig liste og tænkt mere grundigt over værdierne. Hverdagen med arbejde, familie, venner og en evig to-do-liste af opgaver og forpligtelser gør, at vi ofte følger med strømmen og bare gør som alle de andre, og vi får ikke standset op og tænkt over, hvad vi egentlig selv står for og vil med vores liv. Søren Kierkegaard talte om vigtigheden af at vælge sig selv – og om at have én livsanskuelse og være enig med sig selv. Men han var opmærksom på, at det krævede tid og ro, og at travlheden er bedragerisk. Det må man sige gælder mere end nogensinde, da det er vigtigt at stoppe op i vores accelererende og travle samfund og reflektere over, hvem man er og sine værdier. Hvad er mine sande værdier? Er værdierne i baghovedet egentlig de rigtige – eller er det værdier, som jeg har arvet og har med fra mine forældre? Eller er det andres forventninger til mig?

Værdier kan ændre sig

Man kan være vokset fra sine oprindelige værdier, hvis man har været ude for nogle livsforandrende begivenheder som sygdom, skilsmisse, afskedigelse mv. Ting, som har gjort, at man har fået et andet syn på verden, livet eller en selv. Værdierne kan også ændre sig stille og roligt i takt med, at man bliver ældre, og en løbende opdatering af sine værdier er derfor en god idé.

Fastlæggelse af værdier

Det er ikke altid let at finde sine egne – sande – værdier. En måde, hvorpå du kan finde frem til dine værdier, er ved at stille dig selv nogle særlige spørgsmål, som kan lede dig godt på vej. Du kan finde inspiration til at finde dine værdier i faktaboksen. Det er en proces, der kan tage tid, da det er vigtigt at mærke efter, om de fundne værdier føles rigtige for dig. Du vil sikkert kunne mærke, at nogle værdier lige er dig, mens andre værdier kan komme til dig efter nogen tid. Og husk at luge ud i de værdier, som kommer fra andre end dig selv, da de vil skabe ubalance og ikke afspejler dig.

Handlingsplan

Hvis du har brug for, at nogle af dine værdier bliver mere tydelige eller markante i dit liv eller skal op- eller nedprioriteres, kan du knytte konkrete handlinger til de enkelte værdier. Herefter kan du løbende arbejde med nogle af værdierne.

Hvis du f.eks. gerne vil have mere glæde ind i dit liv, så kan du sætte handlinger på, der understøtter dette, f.eks. gå mere i biografen, se venner mere eller ud i naturen hver dag.

Hvis du er træt af, at du higer efter anerkendelse på arbejdet, og at du derfor har svært ved at sige fra, kan du sætte handlinger på, der får anerkendelse længere ned på den prioriterede liste.

Du kan også adoptere nye værdier, hvis du har brug for dem til at nå dine mål. Hvis du f.eks. gerne vil søge nye jobudfordringer, men ikke tør springe ud i det, så kan du sætte værdien mod på din liste med nogle konkrete handlinger. Efter nogen tid vil du sikkert kunne mærke, at du er blevet mere modig og tør springe ud i noget nyt.

Årligt tjek

Da det er vigtigt at leve i overensstemmelse med sine værdier, og da de kan ændre sig gennem livet, er det en god idé at lave et årligt eller halvårligt tjek-in. Her kan du reflektere over, om du pt. handler efter dine værdier, eller om der skal fokus på særlige værdier det næste år eller evt. ændres i værdierne.

Du kan også se på, om dine værdier understøtter dine personlige eller arbejdsmæssige mål. Hvis de ikke gør det, kan det være, at enten dine mål eller værdierne skal justeres.

Du kan finde masser af inspiration til fastlæggelse af værdier og det efterfølgende værdiarbejde på nettet.